Ίωνες και Αρκάδες

Οι Ίωνες είχαν αυτό το εθνικό όνομα από την εποχή που κατοικούσαν στη ΒΔ Θεσσαλία, όπου μαρτυρείται ίων ποταμός. Ετυμολογίες του ονόματος των Ιώνων (από το ιέναι, από το ιάσθαι, από το ιός «βέλος» κλπ) έχουν αποτυπωθεί κυρίως γιατί δεν έχουν αποδείξει ότι το όνομα είχε αντίστοιχη σημασία. Εκτός από τον ποταμό της Θεσσαλίας, ίων … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ίωνες και Αρκάδες.