Ήρα

Η Ήρα ήταν σύζυγος του Δία και θεά του γάμου. Άλλες λειτουργίες έχουν προκύψει από τη λειτουργία της ως «γυναίκας ώριμης για γάμο» και ως συζύγου ή είναι εξηγήσιμες ως ευρύτερες μυθικές διαμορφώσεις της θεάς ή από συναφείς διασυνδέσεις. Όπου αυτή ήταν η κυριότερη θεά έπρεπε να καλύψει μια σειρά από αρμοδιότητες, που καθαυτές δεν … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ήρα.