Ένοπλη δράση στην Πελοπόννησο

Στην Πελοπόννησο δεν υπήρχαν οι προϋποθέσεις, όπως στις άλλες ελληνικές χώρες, για την συντήρηση μαχητικών κατά τόπους πυρήνων. Οι Τούρκοι δεν είχαν εφαρμόσει το αρματολικό σύστημα, που είχε καθιερωθεί στην ηπειρωτική χώρα ως τον Ισθμό και το οποίο έγινε η αιτία δημιουργίας μιας στρατιωτικής τάξεως. Η ένοπλη δράση στην Πελοπόννησο ήταν, και εκεί, ένα συνηθισμένο φαινόμενο. Δεν είχε όμως την εξάπλωση και την ένταση που είχε στη Ρούμελη, ίσως γιατί στα μεγάλα και δυνατά κατά τόπους κάστρα έδρευαν μόνιμα ισχυρές φρουρές που ήταν εύκολο να αναστείλουν ή και να καταπνίξουν στο αίμα τη δράση μεγάλων σχετικά κλέφτικων ομάδων. Παρ’ όλα … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ένοπλη δράση στην Πελοπόννησο.