Ένοπλη δράση στην Πελοπόννησο

Στην Πελοπόννησο δεν υπήρχαν οι προϋποθέσεις, όπως στις άλλες ελληνικές χώρες, για την συντήρηση μαχητικών κατά τόπους πυρήνων. Οι Τούρκοι δεν είχαν εφαρμόσει το αρματολικό σύστημα, που είχε καθιερωθεί στην ηπειρωτική χώρα ως τον Ισθμό και το οποίο έγινε η αιτία δημιουργίας μιας στρατιωτικής τάξεως. Η ένοπλη δράση στην Πελοπόννησο ήταν, και εκεί, ένα συνηθισμένο … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ένοπλη δράση στην Πελοπόννησο.