Έθνος των Ελλήνων

Οι αρχαίοι Έλληνες χρησιμοποιούσαν τη λέξη «έθνος» για να δηλώσουν μια ομάδα όπως οι Αχαιοί, οι Ίωνες, οι Δωριείς, οι Αιτωλοί, οι Μακεδόνες. Στην νέα ελληνική γλώσσα οι ομάδες αυτής της τάξης λέγονται φύλα, γιατί η λέξη έθνος χαρακτηρίζει ομάδες ανώτερης τάξης. Κατά την αρχαιότητα, η λέξη έθνος σήμαινε επίσης έναν από τους δύο βασικούς … Συνεχίστε να διαβάζετε το Έθνος των Ελλήνων.