Έδδα και σκαλδική ποίηση

Οι γνώσεις μας για τη μυθολογία των Βορείων προέρχονται από τρεις πηγές. Η πρώτη είναι η Έμμετρη Έδδα, μια σειρά κειμένων που συνδέονται χαλαρά μεταξύ τους, ποιημάτων μικρής ή μέσης έκτασης. Την καρδιά αυτής της συλλογής αποτελεί ένα χειρόγραφο με τίτλο Codex Regius (Βασιλικός Κώδικας), που ονομάστηκε έτσι επειδή φυλασσόταν για αιώνες στη Βασιλική Βιβλιοθήκη … Συνεχίστε να διαβάζετε το Έδδα και σκαλδική ποίηση.