Άννα Περέννα

Οι Ειδοί του Μαρτίου (15), η ημέρα που δολοφονήθηκε ο Ιούλιος Καίσαρας το 44π.Χ., ήταν η ημέρα που οι Ρωμαίοι γιόρταζαν την Άννα Περέννα. Μέχρι περίπου το 153 π.Χ. το έτος άρχιζε την 1η Μαρτίου, έτσι οι Ειδοί συνέπιπταν με την πρώτη πανσέληνο της χρονιάς. Το όνομα Άννα Περέννα δείχνει ότι ήταν η προσωποποίηση του … Συνεχίστε να διαβάζετε το Άννα Περέννα.