Άνδρες στην Παλαιστίνη (1300π.Χ.-2014μ.Χ.)

Τα νήματα στον πολιτικό και στρατιωτικό τομέα κινούν άνδρες από αρχαιοτάτων χρόνων. Αυτό έκαναν κάποιοι άνδρες στην Παλαιστίνη. Με το πολιτικό τους κύρος και με την στρατιωτική τους δύναμη προσπάθησαν να κινήσουν τα νήματα στην Παλαιστίνη και στην ευρύτερη περιοχή. Άνδρες στην Παλαιστίνη Ιησούς του Ναυή (13ος αιώνας π.Χ.) Ο Ιησούς του Ναυή ήταν αρχηγός του εβραϊκού έθνους, ο επιφανέστερος μετά τον Μωυσή. Σύμφωνα με την παράδοση, συνόδευσε τον Μωυσή στο όρος Σινά και ορίστηκε ως φύλακας της Σκηνής του Μαρτυρίου. Ο Μωυσής, λίγο πριν πεθάνει, τον έχρισε διάδοχο του, δίνοντας την ευλογία του. Μετά το θάνατο του Μωυσή ο … Συνεχίστε να διαβάζετε το Άνδρες στην Παλαιστίνη (1300π.Χ.-2014μ.Χ.).