Άλωση της Κωνσταντινούπολης (29 Μαΐου 1453)

Ο Γεώργιος Φραντζής είναι ίσως η πιο αξιόπιστη πηγή όσον αφορά την Άλωση της Κωνσταντινούπολης. Ο Γεώργιος Φραντζής ήταν επιστήθιος φίλος και μυστικοσύμβουλος του τελευταίου αυτοκράτορα των Ελλήνων Κωνσταντίνου ΙΑ΄ Παλαιολόγου. Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μέρος του Χρονικού του Βυζαντινού συγγραφέα. Η Άλωση της Κωνσταντινούπολης Βιβλίο Γ΄ Κεφάλαιο Η΄ Όταν μπήκαν οι εχθροί στην … Συνεχίστε να διαβάζετε το Άλωση της Κωνσταντινούπολης (29 Μαΐου 1453).