Άγιοι Τόποι και Συρία

Κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Μεγάλου Κωνσταντίνου οι Άγιοι Τόποι εμπλουτίστηκαν με μεγάλα μαρτύρια, ιδίως μετά την επίσκεψη της Αγίας Ελένης, μητέρας του Μεγάλου Κωνσταντίνου εκεί. Στα μνημεία αυτά το περίκεντρο κτίριο καλύπτει τον ιερό χώρο και δίπλα προστίθεται μια βασιλική, που εξυπηρετεί τις ανάγκες της ευχαριστηριακής λατρείας. Η βασιλική της Γεννήσεως του Χριστού … Συνεχίστε να διαβάζετε το Άγιοι Τόποι και Συρία.